Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów w kompleksie Palmiarni w Parku Oliwskim w Gdańsku

Reconstruction, extension and construction of new facilities in the Palm House complex in the Oliwa Park in Gdańsk

Gdańsk
2016

Pijalnia wód – wnętrz

Pump room – interior

Horyniec-Zdrój

2014

Wieża widokowa

Observation Tower

Warszawa, Targówek
2015

Muzeum Kolejnictwa

Railway Museum

Warszawa, Szczęśliwice
2013

Targowisko Gminne

Municipal Market

Wiele miejscowości
2012

Przedszkole Integracyjne – wnętrza

Integration kindergarten – interiors

Góra Kalwaria

2013