Dom wielorodzinny

Budowa domu wielorodzinnego w Warszawie

Więcej informacji
Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny, Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy
Dane inwestycji
Powierzchnia całkowita łącznie 1143,20 m2
Kubatura łącznie  4020,1 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu około 1463,00 m2
Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Magdalena Czerniawska
Uzgodnienia formalno-prawne
Magdalena Czerniawska
Projekt konstrukcji
Jarosław Kuprynowicz

Projekt instalacji i sieci sanitarnych
Michał Lewiński
Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Krzysztof Rędaszka

Warunki posadowienia
Firma Geotechniczna „GEOBUD” s.c.