Rozbudowa stacji kolejowej

Rozbudowa stacji kolejowej

Sławków

Więcej informacji
Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny, Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy, Specyfikacje

Dane inwestycji
Kubatura łącznie 2700 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu około 50,3 ha
Wartość inwestycji łącznie 43,5 mln PLN

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Magdalena Czerniawska
Ryszard Czarnecki

Uzgodnienia formalno-prawne
Małgorzata Staszkiewicz
Projekt konstrukcji
ATK Design:
Tomasz Kowal
Joanna Wojnarowska
Dorota Krężel
Krzysztof Nowakowski
Paweł Sobczak
Projekt instalacji i sieci sanitarnych
Andrzej Żabkin
Projekty instalacji elektrycznych
Radosław Kaczmarek
Piotr Szubert
Projekty instalacji teletechnicznych
Zbigniew Zawadzki
Projekt drogowy
Paweł Kusak
Projekt torowy
Krzysztof Sroga
Projekt sterowania ruchem kolejowym
Jerzy Oracz

Warunki posadowienia
Jan Szataniak
Specyfikacje
Norman Bartłomiej Siekierkowski