Targowiska gminne w ramach programu

Wyszogród, Żołynia, Góra Kalwaria, Świnoujście

Urząd Gminy Wyszogród, Żółynia, Góra Kalwaria

Urząd Miasta Świnoujście

Więcej informacji

Zakres opracowania
projekt koncepcyjny, projekt Budowlany,
projekt wykonawczy, Kosztorysy i Specyfikacje

Dane inwestycji:
Powierzchnia całkowita łącznie 410 m2
Kubatura łącznie 1700 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu 43 200 m2
Wartość inwestycji łącznie 9,5 mln pLN

Zespół:
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Sebastian Bocian
Agnieszka Bernas
Bartłomiej Gasparski
Magdalena palmowska
Magdalena Manulik
Katarzyna Grabińska
projekty Grafik
Maciej Blaźniak

Uzgodnienia formalno-prawne
Małgorzata Staszkiewicz
Bronisław Sieraczyński
Anna Kandefer
projekt konstrukcji
Marcin Karczmarczyk
Anna Kurek

Projekt instalacji i sieci sanitarnych
wojciech raczkiewicz
Krystyna Żółkiewska

Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Tadeusz Żółkiewski

Projekt drogowy
wojciech Miszczyszyn
Jacek Gaczkowski
Paweł Kusak

Warunki posadowienia
Jarosław przygoda
warunki ochrony przeciwpożarowej
paweł Adamczyk

Bezpieczeństwo i higiena pracy
warunki sanitarno-epidemiologiczne
Włodzimierz Błasikiewicz
Wiesław ostrzycki
Kosztorysy i Specyfikacje
Agnieszka Malak
Karolina wiśniewska