Dworzec kolejowy - Toruń Miasto

Przebudowa i rozbudowa dworców kolejowych w Toruniu
Dworzec kolejowy Toruń Miasto

Więcej informacji

Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny,
Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy,
Kosztorysy,
Specyfikacje,
Nadzory Autorskie
Projekt: 2020

Dane inwestycji
Powierzchnia użytkowa łącznie 887,3 m2
Kubatura łącznie  

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Sebastian Bocian

 

Wizualizacje
Mariusz Drabik