Dworzec kolejowy Toruń Wschód

Dworzec kolejowy Toruń Wchód
Toruń

Więcej informacji
Zakres opracowania Projekt koncepcyjny, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Kosztorysy, Specyfikacje, Nadzory Autorskie Projekt: 2020 Dane inwestycji Powierzchnia użytkowa łącznie Kubatura łącznie Zespół Projekt architektury i zagospodarowania terenu Rafał Sieraczyński Sebastian Bocian Magdalena Czerniawska Konrad Humieniuk Ninia Wojtczuk Paulina Stefańska Wizualizacje Mariusz Drabik