Przystań dla sportów wodnych

Warszawa, Targówek

Więcej informacji

Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny, Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy, Specyfikacje,
Nadzory Autorskie

Dane inwestycji
Powierzchnia całkowita łącznie 254,00 m2
Kubatura łącznie 1168,00 m3

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Ryszard Czarnecki
Joanna Jurzysta
Aleksandra Kosmala – Czarnecka
Wizualizacje
Michał Wiak

Projekt konstrukcji
Mariusz Pikus
Piotr Adamski
Marek Konopka

Projekt instalacji i sieci sanitarnych
Aneta Żyluk

Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Maciej Juniewicz

Warunki posadowienia
Wojciech Baran
Przemysław Dobek
Waldemar Wiśniewski
Piotr Sosnowski