Rozbudowa szkoły muzycznej

Rozbudowa szkoły muzycznej
Łódź,

Więcej informacji
Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny, Projekt Budowlany,
SpecyfikacjeDane inwestycji
Powierzchnia całkowita łącznie 2093,23 m2
Kubatura łącznie 28 124,16 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu około 11 577,00 m2
Wartość inwestycji łącznie 17,1 mln PLN

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Sebastian Bocian
Ryszard Czarnecki
Jakub Róziewicz
Paulina Podsadni
Joanna Jurzysta

Uzgodnienia formalno-prawne
Małgorzata Staszkiewicz
Projekt konstrukcji
Jan Kostorz
Michał Piasecki
Paweł Olczak

Projekt instalacji i sieci sanitarnych
Tomasz Liszka

Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Radosław Kaczmarek
Projekt drogowy
Paweł Kusak

Warunki posadowienia
Jan Szataniak

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Aleksander Kuch

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Warunki sanitarno-epidemiologiczne
Włodzimierz Błasikiewicz

Specyfikacje
Agnieszka Malak
Marcin Jankowski