Muzeum Kolejnictwa

Budowa
Warszawa
Lokalizacja Praga Północ
Polskie Koleje Państwowe S.A.

Więcej informacji

Zakres opracowania
Koncepcja urbanistyczna
Dane inwestycji
Powierzchnia całkowita 19 170 m2
Kubatura 90 000 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu 9 000 m2
Wartość inwestycji 40 mln PL

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Sebastian Bocian
Małgorzata Staszkiewicz
Konrad Brynda

Wizualizacje
Michał Wiak