Zespół Hippiczny

remont i przebudowa

Więcej informacji

Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny, Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy, Specyfikacje

Dane inwestycji
Powierzchnia całkowita łącznie 13 071,00 m2
Kubatura łącznie 73 434,00 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu około 38 934,00 m2
Wartość inwestycji łącznie około 71 mln PLN

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Marcin Pingwara
Aleksandra Laprus
Konrad Humeniuk
Aleksandra Kosmala-Czarnecka
Agata Woźniak

Projekt architektury krajobrazu
Mariusz Drabik
Maciej Kolendowicz

Uzgodnienia formalno-prawne
Małgorzata Staszkiewicz

Projekt konstrukcji
Mariusz Pikus
Piotr Adamski
Mariusz Bala
Maja Paluch
Przemysław Kłopocki

Projekt instalacji i sieci sanitarnych
Andrzej Żabkin
Jakub Wrzesinski

Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Sławomir Radziszewski
Mirosław Konca
Technologia szklarni
Maciej Wujek
Radosław Zaremba
Dariusz Śląski
Kamil Musiałkowski
Projekt drogowy
Paweł Kusak

Program konserwatorski
Rajmund Gazda
Ekspertyza Mykologiczna
Krystyna Wadzyńska

Warunki posadowienia
MS Geologia
Michał Sulikowski

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Aleksander Kuch

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Włodzimierz Błasikiewicz

Warunki sanitarno-epidemiologiczne
Marek Suslik

Specyfikacje
Norman:
Bartłomiej Siekierkowski