Centrum Logistyczne

Budowa
Koszajec
ULMA S.A.

Więcej informacji

Zakres opracowania

projekt Budowlany, projekt wykonawczy, Kosztorysy i Specyfikacje
Dane inwestycji:
Powierzchnia całkowita 8 143 m2
Kubatura 39 240 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu 101 009 m2
Wartość inwestycji 29,00 mln pLN

Zespół:
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Maksymilian Stec
Agnieszka Bernas
Bartłomiej Gasparski
Katarzyna Grabińska
wizualizacje
Sebastian Kochel

Uzgodnienia formalno-prawne
Maksymilian Stec
Projekt konstrukcji
Tomasz Kowal

Projekt instalacji i sieci sanitarnych
Leszek Mucha
Paweł Sobczak

Operaty wodno-prawne
Waldemar Krząstek

Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Marcin rowicki
Michał Tałabiński
Tadeusz Daszczyński
Technologia kuchni
Alicja Stolarkiewicz
Paulina Brzezińska

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Paweł Adamczyk

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Warunki sanitarno-epidemiologiczne
Włodzimierz Błasikiewicz
Wiesław Ostrzycki