Szkoła Muzyczna

Rozbudowa Szkoły Muzycznej
Żory

Więcej informacji

Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny,
Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy,
Kosztorysy,
Specyfikacje,
Nadzory Autorskie
Projekt: 2017

Dane inwestycji
Powierzchnia użytkowa łącznie 887,3 m2
Kubatura łącznie  6915,3 m3

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Kinga Socha
Aleksandra Laprus

Wizualizacje
Mariusz Drabik