Wydział Farmacji

Budynek dydaktyczno-naukowo-badawczy z uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Więcej informacji

POZNAŃ
PROJEKT KONCEPCYJNY
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY
SPECYFIKACJE
KOSZTORYSY

Dane inwestycji:
Kubatura całkowita: 69 660 m3
Powierzchnia użytkowa: 12 632,80 m2

Zespół architektury:
Rafał Sieraczyński
Sebastian Bocian
Remigiusz Grzyb
Kinga Socha
Konrad Humeniuk
Aleksandra Laprus
Małgorzata Staszkiewicz
Kinga Socha
Magdalena Czerniawska
Anna Sydorkina
Konrad Humeniuk
Agata Woźniak
Architektura krajobrazu:
Michał Kaczmarczyk
Wizualizacje:
Sebastian Kochel