Budynek wielofunkcyjny
Budynek wielofunkcyjny
Więcej informacji
Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny, Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy, SpecyfikacjeDane inwestycji
Powierzchnia całkowita łącznie 2576,40 m2
Kubatura łącznie 19 260,00 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu około 12 548,72 m2
Wartość inwestycji łącznie 19,5 mln PLNZespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Sebastian Bocian
Magdalena Czerniawska
Aleksandra Laprus
Ryszard Czarnecki

Uzgodnienia formalno-prawne
Małgorzata Staszkiewicz
Projekt konstrukcji
Jan Kostorz
Tomasz Kowal

Projekt instalacji i sieci sanitarnych
Tomasz Liszka
Andrzej Żabkin

Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Radosław Kaczmarek
Zbigniew Zawadzki

Projekt drogowy
Paweł Kusak

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Aleksander Kuch

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Włodzimierz Błasikiewicz

Warunki sanitarno-higieniczne
Marek Suslik