Rozbudowa i Remont Fabryki

Rozbudowa i remont fabryki

Łódź
Delingate 4 sp. zo.o.

Więcej informacji

Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,
Kosztorysy i Specyfikacje

Dane inwestycji:
Powierzchnia całkowita 3 825 m2
Kubatura 40 295 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu 6 419 m2
Wartość inwestycji 32 mln PL

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Agnieszka Bernas
Sebastian Bocian

Uzgodnienia formalno-prawne
Małgorzata Staszkiewicz

Wizualizacje
Michał Wiak

Projekt konstrukcji
Jan Kostorz
Kamila Kochaniewicz
Joanna Urbaniec
Paweł Olczak

Projekt instalacji i sieci sanitarnych
Krystyna Żółkiewska

Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Tadeusz Żółkiewski
Projekt drogowy
Paweł Kusak

Warunki posadowienia
Jan Szataniak

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Aleksander Kuch

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Warunki sanitarno-epidemiologiczne
Włodzimierz Błasikiewicz
Wiesław Ostrzycki

Kosztorysy i Specyfikacje
Agnieszka Malak
Karolina Wiśniewska
Marcin Jankowski