Teatr Wielki Opera Narodowa

Przebudwa – remont
Warszawa

Więcej informacji
Zakres opracowania Projekt koncepcyjny, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Kosztorysy, Specyfikacje, Nadzory Autorskie Projekt: 20200 Dane inwestycji Powierzchnia użytkowa łącznie 76 000 m2 Budynek wpisany do rejestru zabytków Zespół Projekt architektury i zagospodarowania terenu Rafał Sieraczyński Sebastian Bocian Agata Woźniak Kinga Socha Aleksandra Laprus Wizualizacje Mariusz Drabik