Sala koncertowa

Budowa sali koncertowej z kompleksem dydaktycznym
i muszlą koncertową
Państwowa Szkoła Muzyczna, Stalowa Wolali,

Więcej informacji

Zespół

Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Sebastian Bocian
Ryszard Czarnecki
Konrad Brynda
Magdalena Czerniawska
Bartłomiej Gasparski
Justyna Wilkowska

Uzgodnienia formalno-prawne
Małgorzata Staszkiewicz
Wizualizacje
Michał Wiak
Projekt akustyki
Artur Kozak
Emil Stołecki

Projekt konstrukcji
Jan Kostorz
Kamila Kochaniewicz
Joanna Urbaniec
Paweł Olczak

Projekt instalacji i sieci sanitarnych
Krystyna Żółkiewska

Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Sebastian Pawełkowicz
Wojciech Witkowski
Artur Gawryluk
Tadeusz Żółkiewski
Warunki posadowienia
Jan Szataniak

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Aleksander Kuch
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Warunki sanitarno-epidemiologiczne
Włodzimierz Błasikiewicz
Wiesław Ostrzycki
Kosztorysy i Specyfikacje
Agnieszka Malak
Karolina Wiśniewska
Marcin Jankowski