Zajezdnia Tramwajowa

Rozbudowa i przebudowa zajezdni tramwajowej
Łódź

Więcej informacji

Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny,
Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy,
Kosztorysy,
Specyfikacje,
Nadzory Autorskie
Projekt: 2017

Dane inwestycji
Powierzchnia użytkowa łącznie 887,3 m2
Kubatura łącznie

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Sebastian Bocian
Remek Grzyb

Wizualizacje
Mariusz Drabik