Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów w kompleksie Palmiarni w Parku Oliwskim w Gdańsku

Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów w kompleksie Palmiarni
w Parku Oliwskim w Gdańsku

Więcej informacji

Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny
Projekt Budowlany
Projekt Wykonawczy
Specyfikacje
Kosztorysy

Dane inwestycji:
Kubatura całkowita
Powierzchnia zagospodarowania terenu
Zespół:
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Konrad Humeniuk
Magdalena Czerniawska
Artur Przedzienkowski
Michał Kaczmarczyk

Wizualizacje
Mariusz Drabik