Węzeł komunikacyjny

Budowa, Przebudowa, Remont
Starogard Gdański

Więcej informacji

Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny, Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy, Specyfikacje

Dane inwestycji
Powierzchnia całkowita łącznie 8 766,8 m2
Kubatura łącznie 5980 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu około7,4 ha
Wartość inwestycji łącznie 37,9 mln PLN

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Sebastian Bocian
Magdalena Czerniawska
Artur Przedzienkowski
Agata Woźniak

Projekt architektury krajobrazu
Małgorzata Sobótka
Aldona Pieszczek
Katarzyna Iwańska
Uzgodnienia formalno-prawne
Małgorzata Staszkiewicz
Artur Przedzienkowski

Projekt konstrukcji
Jan Kostorz
Kamila Kochaniewicz
Paweł Olczak
Paweł Radziwołek
Adam Wilkos
Rafał Ćwiok

Projekt instalacji i sieci sanitarnych
Andrzej Żabkin

Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Radosław Kaczmarek
Mateusz Marciniak
Piotr Szubert
Zbigniew Zawadzki

Projekt drogowy
Krzysztof Nadany

Program konserwatorski
Warunki posadowienia
Daria Świątek
Jacek Kuciaba

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Aleksander Kuch

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Marek Suslik

Warunki sanitarno-epidemiologiczne
Włodzimierz Błasikiewicz
Specyfikacje
Magdalena Czerniawska
Agata Woźniak

Specyfikacje
Norman:
Bartłomiej Siekierkowski
Marcin Matysiak
Wojciech Rutkowski
Małgorzata Piotrowska