Dworzec Główny i Budynek Administracyjny

Przebudowa, Rozbudowa, Adaptacja i Remont
Przemyśl
Dworce Kolejowe S.A.

Więcej informacji

Zakres opracowania
Program Funkcjonalno-Użytkowy, Projekt Wykonawczy,
Nadzory Autorskie

Dane inwestycji
Powierzchnia całkowita 5 072,90 m2
Kubatura 25 031,30 m3.
Powierzchnia zagospodarowania terenu 1 033,66 m2
Wartość inwestycji 26 mln PLN
Wyróżnienia
„Zabytek Zadbany 2012”
w kategorii Architektura Przemysłowa i Dziedzictwo Techniki
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nagroda pierwszego stopnia z diamentem
oraz tytuł „Budowa Roku Podkarpacia 2012”
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zespół
Projekt architektury, zagospodarowania terenu i Nadzory Autorskie
Rafał Sieraczyński
Agnieszka Bernas
Sebastian Bocian
Agnieszka Gaczkowska
Bronisław Sieraczyński
Projekt konstrukcji
Tadeusz Raczkiewicz

Projekt instalacji i sieci sanitarnych
Wojciech Raczkiewicz
Krystyna Żółkiewska

Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Tadeusz Żółkiewski
Technologia kuchni
Alicja Stolarkiewicz
Paulina Brzezińska

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Roman Bolka
Paweł Adamczyk

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Warunki sanitarno-epidemiologiczne
Włodzimierz Błasikiewicz
Wiesław Ostrzycki