Rozbudowa kaplicy cmentarnej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie,
Projekt koncepcyjny – praca konkursowa

Więcej informacji

Kaplica cmentarna z krematorium
przebudowa, rozbudowa
Koszalin
przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny – praca konkursowa

Dane inwestycji:
Powierzchnia całkowita 600 m2
Kubatura 2000 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu 1200 m2
wartość inwestycji 6,0 mln pLN

Zespół:
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Konrad Roślak