Muzeum Kolejnictwa

Budowa
Warszawa
Lokalizacja Szczęśliwice
Polskie Koleje Państwowe S.A.

Więcej informacji

Zakres opracowania
Koncepcja urbanistyczna

Dane inwestycji
Powierzchnia całkowita 2 300 m2
Kubatura 10 050 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu 77 650 m2
Wartość inwestycji 40 mln PL

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Małgorzata Staszkiewicz
Konrad Brynda

Wizualizacje
Michał Wiak