Rozbudowa ZOO

Zamość

Więcej informacji

Projekt koncepcyjny
Projekt Budowlany
Projekt Wykonawczy
Specyfikacje
Kosztorysy

Dane inwestycji:
Kubatura całkowita 28 707 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu 13 918 m2
Zespół:
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Sebastian Bocian
Aleksandra Laprus
Kinga Socha
Agata Woźniak
Remigiusz Grzyb
Michał Kaczmarczyk

Wizualizacje
Sebastian Kochel