Łódzka Kolej Aglomeracyjna Zabytkowe Dworce

Budowa, Przebudowa, Adaptacja
Stryków, Głowno
PKP S.A.

Więcej informacji

Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny, Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy, Specyfikacje,
Nadzory Autorskie

Dane inwestycji
Powierzchnia całkowita łącznie 410 m2
Kubatura łącznie 4000 m3
Powierzchnia zagospodarowania terenu około 95 000 m2
Wartość inwestycji łącznie 48,38 mln PLN

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Sebastian Bocian
Agnieszka Gaczkowska

Uzgodnienia formalno-prawne
Małgorzata Staszkiewicz
Projekt konstrukcji
Jan Kostorz
Kamila Kochaniewicz
Joanna Urbaniec
Paweł Olczak

Projekt instalacji i sieci sanitarnych
Wojciech Raczkiewicz
Krystyna Żółkiewska

Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Marcin Rowicki
Piotr Kubalski

Projekt drogowy
Wojciech Miszczyszyn
Paweł Kusak

Program konserwatorski
Michał Potz
Warunki posadowienia
Mirosław Włodarczyk

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Paweł Adamczyk
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Warunki sanitarno-epidemiologiczne
Włodzimierz Błasikiewicz
Wiesław Ostrzycki

Specyfikacje
Agnieszka Malak
Karolina Wiśniewska
Marcin Jankowski