Łazienki Królewskie
Łazienki Królewskie w Warszawie
Więcej informacji
Zakres opracowania
Projekt koncepcyjnyDane inwestycji
Powierzchnia użytkowa całkowita łącznie 3814 m2

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Bartłomiej Gasparski
Sebastian Bocian
Magdalena Czerniawska