Rewitalizacja XVII w. założenia placów centralnych

Budowa, przebudowa, rewitalizacja
Góra Kalwaria
Urząd Gminy

Więcej informacji

Zakres opracowania
projekt koncepcyjny, projekt Budowlany,
projekt wykonawczy, Kosztorysy i Specyfikacje

Dane inwestycji
powierzchnia utwardzona 19 449 m2
kubatura – m3
powierzchnia zagospodarowania terenu 20 799 m2
wartość inwestycji 9,72 mln pLN

Zespół
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Bartłomiej Gasparski
Artur przedzienkowski
Mariusz Drabik
Katarzyna Grabińska

Uzgodnienia formalno-prawne
Małgorzata Staszkiewicz
Anna Kandefer

Projekt konstrukcji
Marcin Karczmarczyk
Olga Kasprzak

Projekt instalacji i sieci sanitarnych
Wojciech raczkiewicz
Krystyna Żółkiewska

Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Marcin rowicki
Tadeusz Daszczyński
Projekt drogowy
Wojciech Miszczyszyn
Jacek Gaczkowski

Warunki posadowienia
Jarosław przygoda

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Paweł Adamczyk

Bezpieczeństwo i higiena pracy
warunki sanitarno-epidemiologiczne

Włodzimierz Błasikiewicz
Wiesław Ostrzycki

Kosztorysy i Specyfikacje
Agnieszka Malak
Karolina wiśniewska
Marcin Jankowski
Jarosław Kluska