Filharmonia w Zamościu

Filharmonia w Zamościu
Projekt architektury i zagospodarowanie terenu

Więcej informacji

Zakres opracowania
Projekt koncepcyjny, projekt Budowlany, Projekt wykonawczy, Kosztorysy i Specyfikacje
Dane inwestycji:
Powierzchnia uz?ytkowa: 8563 m2
Powierzchnia całkowita: 9775m2
Powierzchnia zabudowy: 4565m2
Kubatura całkowita: 66084 m 3
Sala koncertowa: 800 osób
Sala kameralna: 180 osób

Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Sebastian Bocian
Remigiusz Grzyb

Wizualizacje
Sebastian Kochel

 

Urbanistycznie obiekt nawiązuje do historycznego układu umocnień wokół renesansowego miasta Zamość. Układ form sal koncertowych i amfiteatru jest negatywem przestrzennym formy bastionu. Bastion odstraszał, Filharmonia zaprasza.
Ważnym aspektem programowym jest wielofunkcyjność (funkcje centrum kongresowego, spektaklach teatralnych i operowych oraz o funkcji wystawienniczej przeszklonego na miasto foyer)
Na cały kompleks składają się dwie sale koncertowe (mniejsza i większa), a także plac w formie amfiteatru, gdzie mogą być realizowane przedstawienia bądź koncerty plenerowe. Architektura zewnętrzna służyć może też np. skaterom.
We wnętrzu filharmonii zaprojektowano także magazyny, szatnie, kasy, garderoby dla muzyków, pomieszczenia administracyjne, a także 4 pokoje hotelowe.
W budynku przewidziano także miejsca na różne usługi, m.in. kawiarenkę czy sklep muzyczny. Obie sale koncertowe zewnątrz sprawiają wrażenie oddzielnych budynków, jednak połączone są wspólnym foyer, które częściowo jest obniżone, aby nie zasłaniać sylwety miasta od strony ulicy Sadowej.
Taki układ pozwala na jednoczesne użycie obu sal bez wzajemnego zakłócania odbioru przez przenikające dźwięki. Duża sala pomieści 800 osób. Środkowa część foteli ma być ruchoma co pozwolić ma na ich zsunięcie, gdy będzie potrzeba stworzenia wolnej przestrzeni, np. do tańca. Planowana powierzchnia filharmonii to 8,5 tys. m?.

Planowany czas rozpoczęcia realizacji 2018-2019 r.