Zintegrowany węzeł komunikacyjny

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego w Solcu Kujawskim