Stacja Paliw

rozbudowa
Góra Kalwaria
ORLEN S.A.
Zakres opracowania
projekt koncepcyjny

Więcej informacji

Dane inwestycji:
powierzchnia całkowita 128 m2
Kubatura 345 m3
powierzchnia zagospodarowania terenu 502 m2
wartość inwestycji 3,50 mln pLN

Zespół:
Projekt architektury i zagospodarowania terenu
Rafał Sieraczyński
Sebastian Bocian
Przemysław Tymoszuk

Wizualizacje
Sebastian Kochel

Warunki posadowienia
Jarosław Przygoda

Projekt drogowy
Krzysztof Nadany

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Paweł Adamczyk

Warunki ochrony środowiska
Ewa Szczepaniak
Andrzej Leszczyński
Joanna Urbańska
Piotr Wawrzyniak

Bezpieczeństwo i higiena pracy
warunki sanitarno-epidemiologiczne
Włodzimierz Błasikiewicz
Wiesław Ostrzycki